Anonyymivaalit?

Kepu pettää, demarit jakaa olematonta rahaa, kokoomus ei ajattele ihmistä ja persut ei pidä maahanmuuttajista vai miten se oikein menee? Media muokkaa näkemyksiämme ja valta on vahva. Kuka saa mediatilaa ja minkä vuoksi? Näkyvyyttä pitää olla, laadulla niin väliä?

Jos tehtäisiinkin niin, että ehdokkaat vastaisivat huolellisesti vaalikoneisiin eikä tiedossa olisi kuka, minkänäköinen, ikäinen, mitä sukupuolta tai edes puoluetta ehdolla olevat edustaisivat? Äänestyspäätös tehtäisiin omiin ja äänestettävien osaamisiin, ajatuksiin, mielipiteisiin ja arvoihin sekä mahdollisiin lupauksiin perustuen. Ei mielikuvien tai kalliiden kampanjoiden perusteella. Olisi vain yhteiset vaalikoneet. Vasta vaalien jälkeen nimet vaalinumeroiden takana kerrottaisiin.

Minkänäköinen olisi tulos? Se vastaisi hyvin kansalaisten todellisia näkemyksiä ja tahtotilaa. Tutkimusten mukaan mies äänestää useimmiten miestä, nainen naista tai miestä. Epistä. Olisi mielenkiintoista nähdä, minkälainen tulos tämmöisellä anonyymillä äänestystavalla saataisiin aikaan eri tasa-arvoisuuksien, kuten ikä tai sukupuoli, näkökulmasta.

Yllä kuvatulla erilaisella äänestystavalla säästyisimme kalliilta ja epätasa-arvoisilta esillepyrkimisyrityksiltä sekä usein hermoja kiristäviltä kehu omia, arvostele kaveria -väittelyiltä. Vaalityöhön käytettäviä rahoja säästyisi valtavasti johonkin fiksumpaan, ylilyönneiltä vältyttäisiin ja saisimme keskittyä enemmän sisältöön kuin julkisuushakuisuuteen emmekä olisi niin paljon mielipidevaikuttamisen alaisia.

Heikkouksiakin mallissa on, mutta se on silti kiinnostava. Joku menettäisi hyvää bisnestä tai se siirtyisi uusiin muotoihin.

Ensimmäisten vaalikoneiden vastausaika päättyy pian. Myöhemmin ne tulevat äänestäjien käyttöön. Suosittelen, että tutkimme kukin ennakkoluulottomasti vaalikoneiden vastauksia ja teemme omat johtopäätökset. Älä anna syötetyille mielikuville sijaa.
Valitse sisällön perusteella.